Ιουλιανά
Clear sky
36°C
 

Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα www.tokoulouri.com προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους ακόλουθους όρους. Η χρήση των σελίδων της ιστοσελίδας θα γίνεται με την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων από τους χρήστες. Οι χρήστες, πριν κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, οφείλουν να αναγνώσουν προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης.

Περιεχόμενο Δημοσιεύσεων

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι προϊόντα επινόησης των συντακτών της ιστοσελίδας. Κανένα δημοσίευμα δεν περιέχει αληθινή είδηση. Τα δημοσιεύματα και οι υποτιθέμενες ειδήσεις που εμπεριέχουν είναι πλασματικά στο σύνολό τους, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν πρέπει να συγχέονται με αυτή. Μοναδικό στόχο έχουν τη σάτιρα και ως σατιρικά θα πρέπει να εκλαμβάνονται από τους αναγνώστες τους. Οι συντάκτες και οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν έχουν καμία πρόθεση να προσβάλλουν, να δυσφημίσουν ή να συκοφαντήσουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στις δημοσιεύσεις.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και οι δημοσιεύσεις στο σύνολό του αποτελούν πνευματικά έργα, των οποίων δημιουργοί είναι οι συντάκτες της ιστοσελίδας. Ως τέτοια προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγχρόνως όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας χορηγείται με άδεια Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). Σύμφωνα με αυτή επιτρέπεται ελεύθερα και από οποιονδήποτε η αναπαραγωγή, διανομή και παρουσίαση των έργων στο κοινό, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραπάνω ενέργειες θα γίνουν με αναφορά του δημιουργού (αρκεί η αναφορά του URL της παρούσας ιστοσελίδας), ότι δε θα κατατείνουν σε εμπορική χρήση και ότι θα διατηρείται η ακεραιότητα των έργων, υπό την έννοια της απαγόρευσης οποιασδήποτε τροποποίησής τους. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται η ρητή και έγγραφη άδεια των δημιουργών. Τα παραπάνω δε βρίσκουν εφαρμογή για πνευματικά έργα τρίτων (πχ διαφημιζόμενων) που ενσωματώνονται στην παρούσα ιστοσελίδα, για τη χρήση των οποίων απαιτείται άδεια από τους ίδιους.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η παρούσα ιστοσελίδα πιθανόν να συνδέεται με άλλες μέσω συνδέσμων (hyperlinks και διαφημιστικά banners). Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή ή ζημία που θα προκύψει από την επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων που συνδέονται με την παρούσα. Χρήστες που μεταβαίνουν σε συνδεόμενες με την παρούσα ιστοσελίδες, το πράττουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Ιδιαιτέρως οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή ή ζημία που θα προκύψει από επικοινωνία ή εμπορική συναλλαγή με τρίτους, που διαφημίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Cookies

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών της. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον browser του με τρόπο ώστε να απορρίπτει την χρήση των cookies. Καμία διεύθυνση ip χρήστη δεν ανιχνεύεται και αποθηκεύεται από την παρούσα ιστοσελίδα. Τρίτος πάροχος (π.χ. google analytics) μπορεί να ανιχνεύει τη διεύθυνση ip χρηστών της ιστοσελίδας με τρόπο όμως, που στους διαχειριστές της ιστοσελίδας γνωστοποιείται μόνο η τοποθεσία του χρήστη και καμία άλλη πληροφορία.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους ανωτέρω όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με ανακοίνωση της τροποποίησης στην ιστοσελίδα.
Οι ανωτέρω όροι χρήσης ερμηνεύονται και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.