Πάει κι αυτό
Overcast
24°C
 

Είμαι πανέτοιμος και πλήρως εκπαιδευμένος να σας προστατεύσω

Καταλαβαίνω απόλυτα τον φόβο και την ανησυχία σας με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και το κλίμα έντασης που έχει διαμορφωθεί εκεί.

Μην ανησυχείτε όμως και μην ξεχνάτε πως πλέον είμαι πλήρως εκπαιδευμένος να σας προστατεύσω απέναντι σε οποιονδήποτε κίνδυνο. Άλλωστε, ορκίστηκα να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδα, υπακοήν εις το Σύνταγμα τους Νόμους και τα Ψηφίσματα του Κράτους, υποταγήν εις τους ανωτέρους μου, να εκτελώ προθύμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των.

Να υπερασπίζω, με πίστιν και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός μου, τας Σημαίας. Να μην τας εγκαταλείπω, μηδέ να αποχωρίζομαι ποτέ απ'αυτών. Να φυλάττω δε ακριβώς τους Στρατιωτικούς Νόμους, και να διάγω εν γένει ως πιστός και φιλότιμος Στρατιώτης.

Και έτσι ακριβώς θα κάνω, όπως με έμαθαν στη θητεία μου. Να κοιμάστε ήσυχοι. Ο Στέφανος είναι εδώ.


Ο Τιτανομέγιστος Καζαμίας «Το Κουάρκ» Κουλουριού και Κουραφέλκυθρου κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από την Jemma Press.